Ecstatic Body Work - Emotioneel Lichaamswerk

In onze cultuur hebben we niet geleerd met emoties om te gaan. Ze worden onderdrukt, gerationaliseerd of ze krijgen juist teveel aandacht. Hierdoor kan de levensenergie (dat wat een emotie is) niet stromen en ontstaan er energieblokkades. Jouw lichaam herinnert zich echter alle onverwerkte ervaringen en emoties die je in je Leven(s) ondervonden hebt. Dé manier om hiermee om te gaan is je gevoelscontact met je lichaam te verbreken. Dit lijkt een oplossing, maar is het niet! Uiteindelijk leiden onverwerkte ervaringen en emoties tot allerlei problemen op het lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele vlak. Het verhindert je ook je Ware Zelf en je verbinding met de natuur (God/Godin/Creator), en alles en iedereen te beleven en te voelen. Het verhindert je jouw leven ten volle te Leven en dit gaat ten koste van jouw Levensgeluk, gevoel van Vreugde, energie en kracht.

Vastzittende levensenergie belemmert je ook in het vrijelijk en vreugdevol beleven van jouw juiciness, sensualiteit, sexualiteit. De meeste mensen voelen het gedeelte boven hun middenrif beter dan daaronder, de buik, het bekken, de benen, en de voeten.

Een mens bestaat uit meer dan zijn zichtbare lichaam. Je bestaat voor het overgrote deel uit energie. Om en in jouw zichtbare lichaam bevinden zich verschillende subtiele lichamen.

Deze subtiele lichamen (meridianen en nadi's en hun energie-punten) zijn van groot belang in het optimaal functioneren van jouw totale energetische systeem en eigen Waarde (in de betekenis van een innerlijk Zelfgevoel). Stagnatie in de levensenergie kan leiden tot een blokkade met mogelijke voornoemde onbalans en disharmonie (lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele) tot gevolg en visa versa.

Vroeg of laat kun je voelen en/of weten dat je zo niet verder wilt. Diep in je verlang je naar je Ware Zelf. Als je écht voor verandering kiest, kan Ecstatic Body Work waarbij jouw juicy levensenergie vrijgemaakt wordt, of emotioneel lichaamswerk een hulpmiddel zijn om weer in verbinding en afstemming te komen met je lichaam en daardoor met je Zelf. Als je écht verbinding met je lichaam gaat maken en daardoor de levensenergie weer laat stromen, kan dat helemaal niet fijn zijn. Je voelt alsnog de emotie die zolang niet vrijelijk mocht stromen: je kunt pijn voelen, verdriet, boosheid/agressie, en/of angst, je kunt wisselingen in je energieniveau voelen, je kunt herinneringen krijgen aan nare gebeurtenissen. De valkuil is om je dan weer terug te trekken: het valt niet mee om dit alles te ervaren en te voelen. Het is dan ook van belang dat je krachtig voor verandering kiest en de moed hebt om datgene wat naar de oppervlakte komt onder ogen te zien en te voelen, zonder oordeel. Alles is goed en mag er zijn… Weet en vertrouw erop dat ook jij je Zelf kunt Bevrijden… Dan begint het Leven pas leuk te worden…

Als jij dat wilt, begeleid ik jou bij het meer en meer in balans en energie brengen van jouw energetische systeem. In overleg met jou doe je tijdens een sessie Ecstatic Body Work of Emotioneel Lichaamswerk bijvoorbeeld: lichaamsoefeningen, ademhalingsoefeningen, contactoefeningen, oefeningen waarbij ik intuïtief gevoelscontact maak met je lichaam en jij tegelijkertijd een klank maakt. Ik bied je een veilige bedding, zodat jij jezelf vol vertrouwen kunt overgeven aan jouw proces…


Zelf leren (aan)raken
Tijdens deze sessie kun je ook leren jezelf (aan) te raken. Het geleerde kun je daarna in je eigen dagdaaglijkse leven toepassen op jezelf en/of op je partner en kinderen (of nog weer anderen). Met liefdevolle aandacht jezelf en/of elkaar (aan)raken is heel verbindend én helend. Als je dit wilt, kan het nodig zijn extra tijd in te plannen of mogelijk een vervolgsessie. In het nu-moment stemmen we af wat nodig en gewenst is.


~ * ~Wat ik in mezelf beschikbaar heb laten komen, bied ik je hierbij, in overleg met jou, aan zoals doorleefde inzichten vanuit de oude Tantra's (geen Tantra-teaching dus maar teaching vanuit de essentie van Tantra), Tibetan Pulsing, Ecstatic Body Work, muziek en klank, dans, intuïtieve massage en energetische massages (TEM). Vanuit mijn hart maak ik gebruik van magnetisme, kristallijne energie en dolfijn energie. Al jouw lichaamscellen herinneren zich hun oorspronkelijkheid, daar waar geen onbalans, disharmonie en onevenwichtigheid bestaat, en gaan vanzelf mee resoneren, zodra jij daar ontvankelijk voor bent. Uiteindelijk ben jij zelf degene die jouzelf geneest: I am the beholder of a loving healingspace en daardoor kan jouw zelfhelend vermogen zich weer her-inneren.

Tijdens mijn opleiding tot Verpleegkundige A heb ik o.a. psychologie gestudeerd. Daarnaast heb ik een opleiding praktische Psychologie gevolgd, waardoor ik je ook op dit stuk voldoende kan begeleiden en scholen.

Ik begeleid jou vanuit Wholeness / Heelheid, waarbij ik vanuit BronbewustZijn met je mee kijk. Ik beschouw jou als mens als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, spirituele levensovertuiging, en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op het andere. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, dan geeft het lichaam een signaal af in de vorm van een symptoom of een klacht. 'Ziek' zijn, ofwel uit balans zijn, is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt weggestopt. 'Ziek' zijn geeft je de mogelijkheid om je daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van het genezingsproces. Ik begeleid jou in het opnieuw in balans brengen van jouw levenskracht, met behulp van jouw zelfgenezend vermogen .

Als je voelt dat je begeleiding en scholing op jouw Bewuste Pad nodig hebt, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Dan bekijken we samen op welke manier ik jou het meest effectief kan gaan begeleiden. Hieruit volgt een voorstel voor je scholingstraject. We bekijken steeds in het moment wat je nodig hebt. Jij geeft aan, ik ben aanwezig en volg jouw ware behoeften.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruime om Ecstatic Body Work aan te bieden

Wel mogelijk is een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email


Je bijdrage in de energie-uitwisseling* is:

Intakegesprek (het is mijn ervaring dat het eerste telefoongesprek dat we hebben met elkaar vaak voldoende is om aan te voelen wat je nodig hebt, zodat het intakegesprek onnodig is) € 45,00
Sessie (ongeveer 1,5 uur) € 65,00
Sessie (ongeveer 1,5 uur) + counseling (ongeveer 1uur) € 120,00

*Als jouw financiële situatie een belemmering is voor werken met mij laat het me dan gerust weten, dan overleggen we wat je wel zou kunnen bijdragen.

Ben je op zoek naar een inspirerend kado?
Ik bied nu ook kadobonnen vanaf euro 5,00*.