Beholder of the New Space - Living from togetherness
De Nieuwe Professional vanuit het Levensprincipe

Perceived from Oneness
Klik op image om naar Column te gaan
Perceived from Oneness
Klik op image om naar Column te gaan

Beholders of the New Space: Living from togetherness

Als jij je aangeraakt voelt vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' dan kun je onderstaand vinden hoe je kunt verdiepen en 'vrij en onbelast(end) (samen) leven toepasbaar kunt maken in jouw eigen leven:

Bestudeer al hetgeen vrijelijk beschikbaar is gesteld vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven'... wat het organische (samen) leven is.

Je kunt The Organic Earth Life Academy from the Organic Paradigm volgen of alle beschikbare informatie via de blogs bestuderen.

Als je begeleiding en ondersteuning wilt in jouw persoonlijk (samen) leven, kijk dan bij The New Earth voor mijn volledige aanbod ten behoeve van The Organic Earth and The Next Generations.


Als je wilt dat ik met je mee kijk hoe je jouw bedrijf of jouw professie vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' en het Organische Paradigma vorm kunt geven, omdat je jezelf herkent in de Nieuwe Professional, te weten:
Je leeft vanuit Bestaansgeld;
Je laat 1-10% (of meer) van jouw inkomen als Bestaansgeld doorstromen;
Je maakt geen leningen (meer) aan bij banken;
Je gaat niet (meer) voor een hypotheek naar een bank, maar naar een private investeerder en maakt daarbij onderlinge afspraken rondom terugbetaling;
Je kiest voor non-banking transactie omgevingen, zodra deze beschikbaar zijn;
Je stuurt geen BTW-facturen, omdat de Aarde niet aan het elkaar belasten (belastingen) doet;
Je werkt niet volgens een CAO, maar maakt onderlinge afspraken;
Je bent niet aangesloten bij een beroepenvereniging, omdat je beseft dat je volledig afgestemd en in verbinding bent met je innerlijke waarden en moraliteit: je hebt daarvoor geen uiterlijke regelgeving, protocollen, regels en wetten nodig en beseft dat die jou in je natuurlijke vrijheid en flow belemmeren. Je leeft vanuit de natuurlijke wetten. Je maakt onderlinge afspraken in een wederzijds committment en biedt betrouwbaarheid: je bent betrouwbaar, je bent veilig, je bent transparant en open en integer. Wat er tussen jou en je cliënt of medewerker of collega opgeroepen wordt, kijk je samen aan en je komt in gezamenlijkheid tot een wederzijdse oplossing. Er is dus nooit sprake van macht en machtsspelletjes.

Kortom, als je je als Professional herkent in bovenstaande, kijk dan bij onderstaand aanbod:


Hartedroom realisatie

Het kan zijn dat het jou niet helemaal duidelijk is wat je Hartedroom is. Wat jouw passie is. Je voelt het borrelen en bruisen. Je wilt heel graag beginnen, maar voelt niet goed hoe en waar. Hoe je vorm kunt geven aan je innerlijk gevoel vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven en het Organische Paradigma. Het kan ook zijn dat je wel voelt wat je wilt. Eigenlijk al jaren rondloopt met een idee, maar niet tot realisatie komt. Je kunt je dan laten inspireren in een bewustmakende, verdiepende uitwisseling met mij. In een individuele sessie kunnen we dan bekijken waardoor jij je belemmert voelt en dit oplossen.

Vanuit mijn Bronkracht Essentie en bewustzijn vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven, kijk ik met je mee.

Je kunt ook onderstaande tekst lezen zodat je innerlijk kunt onderzoeken wat aansluit bij jou in het nu moment.


Inspiratiedag 'vier het Vrije Leven, Jij en het Leven als Bronkracht'

Nog steeds, of wellicht juist nu, is geld omgeven met taboes, wordt gedacht dat geld alleen dient als machts- en controlemiddel, wordt het schandelijk gevonden als je geld nodig hebt, beperkt het zich tot elkaar belasten: zowel fysiek, emotioneel, mentaal, als spiritueel, etc. Deze illusionaire ideeën leiden tot veel frustratie in het samen leven. Dat is jammer, want het kan heel anders...

Misschien wel het belangrijkste illusionaire idee is dat je denkt dat je Leven pas geweldig wordt als je maar voldoende geldmiddelen naar je toe kunt hálen. Dat je technieken en allerlei tips nodig hebt om overvloed voor jezelf te creëren. Dat jij iets fout doet, omdat jij geen overvloed in je leven ervaart. Omdat het jou, om wat voor reden dan ook, niet lukt om voldoende geld naar je toe te hálen. Je kunt dan schuld of schaamte voelen, omdat jij in jouw leven tekort ervaart (vanwege een wezenlijk tekort). Door buiten jezelf naar overvloed te zoeken, geef je het eigenaarschap voor jouw Vrije Leven, het Leven te beleven en te vieren in Vrijheid, uit handen. Het besef dat jij overvloed bént, dat jij Bronkracht bent, ligt aan de basis van een vervullend en volwassen beleven van overvloed en van daaruit verbinden mét de ander. Je kunt pas dat vanuit jouw Bron schenken wat jij in jeZelf (h)erkend en aangenomen hebt. Vanuit jouw Bronkracht ga je lichtere en meer levenGevende keuzes maken voor jezelf. Als je jezelf als Bronkracht (h)erkend hebt, sluit je geen compromissen en neem je geen genoegen met minder dan waar je ten diepste naar verlangt, met name in onbelastend vrij samen leven. Als energetisch Vrij Mens wil je graag verbinden mét andere energetisch Vrije Mensen. Je verlangt er dan als vanzelf naar elkaar ten diepste te ondersteunen, te bedden. Gevoelens van tekort, jaloezie, en afhankelijk gedrag zijn niet langer nodig. Ken je gewoon niet meer. Niet omdat je aan deze gevoelens ontstegen bent, of dat ze er gewoon mogen zijn (ja dat ook), maar als gevolg van de nieuwe ervaring, de wezenlijke bedding, zijn deze gevoelens er gewoon niet meer. Elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken... Dat is wat nodig is. Dan stopt alle projectie en kun je helen. Heling is een direct gevolg van elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken. Dan kun je ook gaan zien dat het gaat om het Leven te leven (in plaats van te overleven), het genieten... Genieten van de schoonheid van het Leven in verbinding mét jeZelf, de ander, en de natuur. Je ontdekt dat jij overvloed bént...


(H)Erkenning van jouw Bronkracht

Wil jij jouw levensenergie in Vrijheid laten stromen, zonder je belast te voelen? Wil jij heerlijk kunnen genieten van jouw levensenergie die tintelend in al je cellen vibreert en jou passievol verlevendigt? Wil jij je een energetisch Vrij Mens kunnen voelen? Wil jij kunnen beleven dat jij Vrije energie bént en dat jij leven komt brengen, dat jij overvloed en een co-creator bént, mits jij fysiek in leven kunt Zijn (en dus niet eerst iets, bijvoorbeeld geld, naar je toe moet hálen)? Hoe zal jouw leven eruit zien als jou de toegang tot het leven onbelastbaar wordt geschonken en als je dit een ander ook kunt schenken? Dat je onbelast en onbelemmerd jouw Hartedroom kunt realiseren?

Tijdens deze Inspiratiedag gaan we samen vanuit een nieuw paradigma kijken naar het 'oude'. We gaan werkelijk in het 'nieuwe' staan. Daardoor kun je in één keer voorbij gaan aan de oorzaken van gevoelens van tekort. Alle lagen van pijn en onderdrukking worden in één keer gezuiverd. Je ontvangt handvatten om het 'oude' in één keer af te sluiten en voor het 'nieuwe' te gaan. Je ontvangt handvatten op welke manier je ondersteunend aan elkaar kunt Zijn, een bedding voor elkaar kunt Zijn. Als jij dat wilt.

Je gaat ontdekken hoe jij jouw Bronkracht (opnieuw) kunt gaan (h)erkennen en beleven. Je gaat de totale verbinding met jeZelf als Bronkracht ontdekken. Je gaat ontdekken op welke manier jij Bronkracht Bent. Je gaat ontdekken hoe jij als Bronkracht een bedding Bent voor het Vrije Leven. Als jij jeZelf vanuit Bronkracht naar buiten kunt gaan brengen, vier jij het Vrije Leven als energetisch Vrij Mens. Dit zal alle aspecten van jouw Leven gaan (aan)raken. Stapje voor stapje, in jouw eigen tempo, ga jij als Vrij Mens lichtere, meer levenGevende keuzes maken. Je gaat je Leven meer en meer als (ver)licht(end) en liefdevol beleven in stromende Vrijheid en Plezier. Je gaat jouw Leven realiseren vanuit Bronkracht samen met anderen die daar vanuit hun Bronkracht ook naar verlangen.

Tijdens de Inspiratiedag word je gestimuleerd door het groepsproces (in een groep van maximaal 4 personen bied ik je een veilige bedding zodat je helemaal jezelf kunt zijn). We gaan samen kijken naar de betekenis van Vrijheid, onbelast samen leven, onvoorwaardelijke toegang tot leven, de diepe betekenis en bronkrachtwerking van 'Body Grounding' en elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken. We gaan samen transitie-kansen in jouw leven onderzoeken en op welke manier wij een ondersteunende bedding kunnen zijn voor elkaar in de transitie-fase. Visualisatie, tekenen en kleurgebruik, een ritueel waarbij de energie uit het 'oude' weer vrij beschikbaar voor je komt, en bekrachtiging van jouw Hartenwens zijn handvatten die je tijdens de Inspiratiedag aangereikt krijgt.

Ik vraag je voorafgaand aan de Inspiratiedag de teksten vanuit Vrij en Onbelast(end) Leven op mijn website te lezen, mijn blog Global Co Creation Community, en het programma, met name blok 1, van The Life Academy from the Organic Paradigm te bestuderen.

Je kunt een innerlijke check doen, waarmee je in jezelf herkent of je toe bent aan deze Inspiratiedag.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik afspraken maken voor (individuele) sessies

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Je bijdrage in de energie-uitwisseling Hartedroom realisatie is:

Begeleiding realisatie Hartedroom individuele sessie (ongeveer 1,5 uur) € 95,00
Begeleiding ieder half uur extra € 40,00
Online skype begeleiding nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt 2 uur online skype begeleiding in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) € 125,00
Online skype begeleiding nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt Ieder uur extra in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) € 60,00


Inspiratiedag 'vier het Vrije Leven, Jij en het Leven als Bronkracht':

Locatie Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang je een bevestigingsmail met een routebeschrijving
Datum
Tijdstip van 11.00 - 17.00 uur waarna gezamenlijk eten *
Energie-uitwisseling € 70,00 inclusief thee en water *
Individuele Inspiratiedag

Deze Inspiratiedag is als individuele Inspiratiedag te volgen. In dit geval wordt de Inspiratiedag speciaal op jou afgestemd. Ook leuk om samen met je levensmaatje, vriendinnen of vrienden te doen. In overleg met jou plannen we een datum voor deze dag. De energie-uitwisseling is € 150,00 inclusief thee en water. In overleg is het ook mogelijk om als afsluiting gezamenlijk te eten *

Bij meerdere personen 10% korting


Je kunt je voor deze Inspiratiedag opgeven op telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier.

Je ontvangt een bevestiging van je opgaaf.

Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving vind je op de linken-pagina onder B&B.