Overvloed is er AL - Abundance IS
And does not need to be Created nor Attracted to YOU

Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature
Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature

Abundance IS and does not need to be created nor attracted to you
Still, or perhaps right now, money is surrounded by taboos, it’s thought of only as means of power and control, it is found shameful if you are in need of money, and is money limited to taxing one another physically, emotionally, mentally, spiritually, etc. These illusionary ideas lead to much frustration in our living together. That is such a shame, because it can be so very different from the heart, the essence of Abundance...
Read more...


Elkaar laten bestaan zonder elkaar te belasten

Ik neem je mee in de eenvoud van het leven op aarde:

  • De zon IS er gewoon, met haar warmte en energie
  • De aarde IS er gewoon, met haar vele levensbronnen
  • De mens IS er gewoon, met haar talenten, drive, intuïtie, inspiraties, passies, vreugde, liefdes, scheppingskracht

Het is niet zo, dat dit er pas is, als er voldoende geld, onvoorwaardelijke liefde of bewustZijn op aarde is.

Alle levensbronnen die wij nodig hebben, zijn er gewoon al.

Met elkaar omgaan vanuit het besef dat alles er al is, dat is het Overvloedsprincipe. Het woord principe brengt je wellicht naar je hoofd, waar je denkt dat het hier gaat om een concept of idee: een bedenksel van de mind. Ik nodig je uit naar je hart te gaan, waar je kunt voelen dat het woord principe verwijst naar een Bronervaring, een innerlijke ervaring: je kunt Overvloed beleven en waarnemen vanuit jouw diepste Bron, vanuit jouw Ware Essentie, vanuit de Leegte, daar waar alles in aanwezig is. Vanuit jouw Bron kun je (h)erkennen dat er in principe (in de zin van: in beginsel, aan de basis, als uitgangspunt) Overvloed IS. Via teksten op mijn website, die beschikbaar zijn gekomen vanuit het bewustzijn van Vrij en Onbelast(end) samenleven, word je meegenomen op reis naar jouw innerlijke beleving van Vrij en Onbelast(end) samenleven dat, (wellicht nu nog onbewust), AL in je leeft.

Wij kunnen er zelf voor kiezen om de toegang tot Leven: de zon, de aarde en onze talenten voor elkaar beschikbaar te maken en te laten, zonder dat we elkaar daarvoor hoeven te belasten.

Hoe? Door de Toegang tot Leven aan elkaar beschikbaar te stellen. De inbeslagname van de aarde en al wat leeft te herstellen.

Met euro’s kan dat niet, omdat wetgeving de regels rondom euro’s in bezit heeft. Zodra het systeem achter euro oplost, kan het ruilmiddel gewoon euro zijn. Het ruilmiddel hoeft niet vervangen te worden. Ruilmiddel vervangen zonder bewustzijn daarop geeft geen transformatie.


Vrij en onbelast(end) samenleven

Dan kiezen we dus voor een ander ruilmiddel of andere vrije onbelastende manieren van uitwisselen/ruilen met elkaar. Een ruilmiddel dat gebaseerd is op het Overvloedsprincipe. Het nieuwe samen leven waarbij we gebruik maken van een puur vrij beschikbaar en onbelastend (ruil)middel, dat de uitdrukking is van het beschikbaar laten van de vrije toegang tot Leven: de aarde en de talenten van de mens. Een ruilmiddel zoals Equi.

Binnen een internetprogramma, zoals Equi Place bijvoorbeeld, kan maandelijks voldoende ruilmiddel worden gecreëerd voor iedereen die voor het Overvloedsprincipe in hun leven kiest, en er voor kiest om elkaar voldoende ruilmiddel beschikbaar te stellen.

Dit internetprogramma kan hetzelfde werken als internet bankieren: je maakt nu echter geen euro maar vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel, zoals Equi bijvoorbeeld, aan elkaar over. En bij iedere transactie lost er een klein gedeelte van het ruilmiddel weer op, zodat er geen ophoping ontstaat.

De transformatie naar een wereld waar we elkaar niet hoeven te belasten.

Het vergt niets. Helemaal niets. Geen project, geen ideologie, geen investering, geen goed doel, geen stemknopje. Niets. Helemaal niets. Alleen de innerlijke keuze om elkaar gewoon te willen laten bestaan, en daar dan ook naar te handelen. Financieel kost het dus niets. Echter, innerlijk vraagt het een bewuste heldere keuze, waarna als vanzelf een bewustwordingsproces in gang gezet wordt in jouzelf. Want wat ligt er allemaal in jouw bewustzijn aan illusies opgeslagen rondom het aspect geld? Dat alles zal zich aan gaan dienen. Als je dit proces aangaat in jezelf, brengt het je een heerlijke bewustzijnsverruiming en bevrijding. Gigantische scheppende krachten komen vrij. Je komt helemaal vrij om jouw talenten te leven in co-creatie met anderen die ook voor deze weg gekozen hebben.

Jij hoeft dit niet voor een ander te realiseren. Iedereen kan zelf voor het Overvloedsprincipe in haar of zijn leven kiezen. Maar kiezen mensen daar innerlijk wel voor?

De hoop voor de wereld zit niet in een nieuwe politieke ideologie, niet in Obama, niet in een financieel ingrijpen, niet in een goed doel, en al helemaal niet in oorlog natuurlijk.

De hoop zit in onszelf: wij kunnen ZELF kiezen hoe we met elkaar om willen gaan.

Ik kies er voor, om elkaar gewoon te laten bestaan.

En ik handel daar dan ook naar.

Het Overvloedsprincipe en vrij beschikbare (ruil)middelen doen niets, creëren niets, besluiten niets, maar zijn er gewoon. Je kunt ze echter afwijzen, afstaan, of er niets mee doen.

Als je het Overvloedsprincipe, de krachten van het Leven, afstaat aan iemand die er niets voor terug wil geven, raken jouw vrije krachten in bezit van een ander. En dan moet je er vervolgens voor werken, om er weer een gedeelte van terug te krijgen.

Ons lichaam geeft ons een overvloed aan signalen. Ze zijn er gewoon. Die kunnen we allemaal negeren, alsof ze niets te betekenen hebben. Je kunt besluiten er niets mee te doen.

En met ons onzichtbare ik, gaat dat ook zo. Die doe je niet, zij is er gewoon... onze innerlijke bronkracht: bewustzijn, talenten, inspiratie, intuïtie, liefde, levensdrang. Die doe je niet. Ze is gewoon in overvloed aanwezig. 6 miljard maal. Bij ieder persoon is er een overvloed aan innerlijke bronkracht vanzelf aanwezig. Je kunt er niets mee doen, en je kunt er wel iets mee doen. Maar zelf doet het niets, het is er gewoon.

Overvloed en vrije beschikbare (ruil)middelen doen dus niets. Ze zijn er gewoon: de zon, de aarde, 6 miljard innerlijke bronkrachten, een internetprogramma.

Het is er gewoon. Wat we er mee doen, is aan ons.

Ik kies er voor om alles beschikbaar te laten. De zon, de toegang tot de bronnen van de aarde, en de innerlijk vrije mens. Dan kan elk mens zelf kiezen wat zij of hij wil brengen, met de innerlijke bronkrachten die ze mee hebben gekregen. Als je het niets vindt, wat een ander brengt, dan doe je er gewoon niets mee. Die persoon vindt wel iemand die het wel wat vindt. Tenzij die persoon vooral bezig moet zijn met zorgen dat zij/hij in leven blijft: dan zijn diens talenten niet meer beschikbaar voor de wereld. Dan leeft zo iemand in overvloed, want op de aarde. Maar is volledig verstoken van deze overvloed, en is het leven op aarde, wij, verstoken van dat wat die persoon komt brengen. Veel mensen denken dat dat eerlijk is: hadden die mensen maar xyz moeten doen. Tja 'eerlijk'. Van die woordjes die een wens tot voorwaardelijkheid aanduiden: 'Ik wil dat mensen het alleen maar fysiek makkelijk hebben, als ze dit dat of zus zijn/doen'. Ik heb helemaal niets met die voorwaardelijkheid.

Aan die voorwaardelijkheid zie je dat het Overvloedsprincipe niets doet. Het is er gewoon. Maar een mens kan gewoon over een ander mens beslissen, dat je geen recht hebt om makkelijk jouw deel van die overvloed tot je te krijgen, omdat die persoon niet is, zoals de andere mens graag wil.

Er zijn ook mensen die innerlijk ervaren zoals ik: iedereen heeft onvoorwaardelijk recht op de vrije toegang tot Leven. En dus handel ik daar naar, met de mensen die dat ook vinden. Mensen die voor voorwaardelijkheid gaan, zullen nu (nog niet) niet instappen in de Levenscirkel. Dat mensen nu nog niet in (durven) stappen, kan allerlei oorzaken hebben..

Overvloed, het Overvloedsprincipe, vrij beschikbare onbelastende (ruil)middelen, Equi, het Leven... ze doen niets. Ze zijn er gewoon. Je kiest zelf, met elkaar, hoe je daar mee om wenst te gaan.

Ik kies voor een samen leven waarbij we gebruik maken van een puur vrij beschikbaar en onbelast(end) (ruil)middel zoals Equi, dat de uitdrukking is van het beschikbaar laten van de vrije toegang tot Moeder Aarde en de talenten van de mens.


Wat kies jij?


Alle collectieve pijnen, voortkomend uit de huidige collectieve drama's, hebben allemaal dezelfde oorsprong: voorwaardelijkheid aan het Leven op aarde. De problemen daaruit zijn niet op te lossen door hun oorsprong, de voorwaardelijkheid zelf, in stand te laten. De problemen verplaatsen zich dan alleen maar en hebben nieuwe nog subtielere copingsmechanismen tot gevolg. Copingsmechanismen, hoe subtiel ook, brengen geen transformatie in jezelf en vanzelfsprekend ook niet in jouw buitenwereld, sterker nog... Onderstaand filmpje laat dit heel mooi zien. Wezenlijke transformatie ontstaat als gevolg van het herstellen van de oorsprong van de problemen, het herstellen van de inbeslagname van Toegang tot Leven: elkaar onvoorwaardelijke Toegang tot Leven schenken.
Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate