Voel je waardering voor wat ik breng?

Voel je waardering voor wat ik schenk?

Voel je waardering voor wat ik schenk?

Dan nodig ik je graag uit om deze waardering ook echt naar mij uit te drukken, door 1malig 5 euro over te maken op mijn Triodos rekening 21.21.59.895

Dit is niet als donatie bedoeld.
Maar echt als waardering. De expressie van de waardering die je voelt.
Dankjewel.

Mocht je meer willen en kunnen bijdragen dan 5 euro, dan verzoek ik je om dat niet aan mijn 'ik' maar aan mijn 'ik-in-wij' bij te dragen; ik vraag je dan om het aan de Levenscirkel bij te dragen, het naar de Levenscirkel te laten stromen.

Dat kan via mij, via mijn levenscirkelrekening, maar dat kan ook via ieder andere persoon die in de Levenscirkel staat, via hun levenscirkelrekening dus.

Dit is de betekenis van ik-in-wij.
En dit is de betekenis van 'Elkaar een nieuwe ervaring bieden'.

Het is in mijn eigen belang, dat mensen op aarde vanuit ontspanning, vanuit een natuurlijke staat van zijn kunnen leven. Maar dit eigen belang, is natuurlijk ieders belang. Alleen dan ontmoeten we elkaar echt. Nu ontmoeten we alleen maar elkaars fysieke copings- en psychische verplaatsingsmechanismes, die steeds verder en verder en verder gaan. I am totally done with that.

Mijn levenscirkelrekening is 25.47.09.575

Zelf breng ik 1 tot 10% van wat er op mijn waarderingsrekening 21.21.59.895 binnenkomt, direct door naar de Levenscirkel, naar het samen leven vanuit levenstoegang. Want zo wil ik samen zijn op aarde: samen, er samen gewoon zijn.

Living together on earth is very easy...
It's just a personal choice.

I share life entrance,
that's me.Laat onze levenskrachten vrij stromen.


Heel hartelijk bedankt voor jouw euro bijdrage(n)!
Gezamenlijk kunnen we elkaar de bedding bieden voor het nieuwe samen leven.